Πληροφορίες Επικοινωνίας

  • Για τεχνικά ζητήματα ή πληροφορίες μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση estudent[at]aua.gr

  • Για πληροφορίες που αφορούν το περιεχόμενο των σπουδών μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Μηχανογράφησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση denik[at]aua.gr ή στα τηλέφωνα 2105294912-13