Έλεγχος Εγκυρότητας Πιστοποιητικών

Παρακαλώ εισάγετε τον «Αρ. Αίτησης», τον «Αρ. Μητρώου Φοιτητή» και την «Ημερομηνία Έκδοσης» του πιστοποιητικού, που θέλετε να επιβεβαιώσετε ότι έχει παραχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Προπτυχιακών Σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μόνο το αριθμητικό μέρος
*Πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία.