Παρακαλώ συνδεθείτε για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα.

Το σύστημα απευθύνεται στους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για να συνδεθείτε στο σύστημα χρειάζονται κωδικός χρήστη (username) και κωδικός πρόσβασης (password), τους οποίους μπορείτε να πάρετε από τη γραμματεία του τμήματος σας.

Επιλογή Συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου: από Πέμπτη, 21/03/2019 μέχρι Παρασκευή, 03/05/2019

Η επιλογή των διδακτικών συγγραμμάτων γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Περισσότερες πληροφορίες...

Καταληκτική ημερομηνία ΔΙΑΝΟΜΗΣ συγγραμμάτων: Παρασκευή, 17/05/2019

Έλεγχος Εγκυρότητας Πιστοποιητικών

Με τη χρήση του μηχανισμού ελέγχου εγκυρότητας ο αποδέκτης μπορεί να επαληθεύσει ένα εκτυπωμένο ή/και ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, που έχει παραχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Προπτυχιακών Σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο αποδέκτης του πιστοποιητικού εισάγει τον «Αρ. Αίτησης», τον «Αρ. Μητρώου Φοιτητή» και την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού και αντιπαραθέτει το παραγόμενο πιστοποιητικό με αυτό που έχει στην κατοχή του.