Παρακαλώ συνδεθείτε για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα.

Το σύστημα απευθύνεται στους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για να συνδεθείτε στο σύστημα χρειάζονται κωδικός χρήστη (username) και κωδικός πρόσβασης (password), τους οποίους μπορείτε να πάρετε από τη γραμματεία του τμήματος σας.

Η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων Ν+3 για την εξεταστική περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017-2018 είναι
από Τετάρτη, 25/07/2018 μέχρι Κυριακή, 26/08/2018
.

Τα μαθήματα που έχετε δηλώσει στις περιόδους ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και ΙΟΥΝΙΟΥ και δεν τα έχετε περάσει δηλώνονται αυτόματα για την περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Περισσότερες πληροφορίες...

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δηλώσεις γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

Έλεγχος Εγκυρότητας Πιστοποιητικών

Με τη χρήση του μηχανισμού ελέγχου εγκυρότητας ο αποδέκτης μπορεί να επαληθεύσει ένα εκτυπωμένο ή/και ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, που έχει παραχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Προπτυχιακών Σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο αποδέκτης του πιστοποιητικού εισάγει τον «Αρ. Αίτησης», τον «Αρ. Μητρώου Φοιτητή» και την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού και αντιπαραθέτει το παραγόμενο πιστοποιητικό με αυτό που έχει στην κατοχή του.