Παρακαλώ συνδεθείτε για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα.

Το σύστημα απευθύνεται στους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για να συνδεθείτε στο σύστημα χρειάζονται κωδικός χρήστη (username) και κωδικός πρόσβασης (password), τους οποίους μπορείτε να πάρετε από τη γραμματεία του τμήματος σας.

Επιλογή Συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου: από Πέμπτη, 22/10/2015 μέχρι Τετάρτη, 23/12/2015

Η επιλογή των διδακτικών συγγραμμάτων γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Περισσότερες πληροφορίες...

Καταληκτική ημερομηνία ΔΙΑΝΟΜΗΣ συγγραμμάτων: Παρασκευή, 08/01/2016