Παρακαλώ συνδεθείτε για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα.

Το σύστημα απευθύνεται στους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για να συνδεθείτε στο σύστημα χρειάζονται κωδικός χρήστη (username) και κωδικός πρόσβασης (password), τους οποίους μπορείτε να πάρετε από τη γραμματεία του τμήματος σας.

Επιλογή Συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου: από Τρίτη, 17/03/2015 μέχρι Πέμπτη, 30/04/2015

Η επιλογή των διδακτικών συγγραμμάτων γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Περισσότερες πληροφορίες...

Καταληκτική ημερομηνία ΔΙΑΝΟΜΗΣ συγγραμμάτων: Παρασκευή, 15/05/2015