Παρακαλώ συνδεθείτε για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα.

Το σύστημα απευθύνεται στους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για να συνδεθείτε στο σύστημα χρειάζονται κωδικός χρήστη (username) και κωδικός πρόσβασης (password), τους οποίους μπορείτε να πάρετε από τη γραμματεία του τμήματος σας.

Επιλογή Συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου: από Τρίτη, 22/03/2016 μέχρι Τρίτη, 10/05/2016

Η επιλογή των διδακτικών συγγραμμάτων γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Περισσότερες πληροφορίες...

Καταληκτική ημερομηνία ΔΙΑΝΟΜΗΣ συγγραμμάτων: Παρασκευή, 27/05/2016

Η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων Ν+3 για την εξεταστική περίοδο ΙΟΥΝΙΟΥ 2015-2016 είναι
από Δευτέρα, 18/04/2016 μέχρι Τρίτη, 31/05/2016
. Περισσότερες πληροφορίες...

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δηλώσεις γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.