Παρακαλώ συνδεθείτε για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα.

Το σύστημα απευθύνεται στους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για να συνδεθείτε στο σύστημα χρειάζονται κωδικός χρήστη (username) και κωδικός πρόσβασης (password), τους οποίους μπορείτε να πάρετε από τη γραμματεία του τμήματος σας.

Εγγραφές χειμερινού εξαμήνου: από Δευτέρα, 18/09/2017 μέχρι Κυριακή, 01/10/2017.
Περισσότερες πληροφορίες...

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφορά μόνο την αλλαγή μαθημάτων επιλογής που δεν πραγματοποιούνται στο τρέχον Εξάμηνο και την περίπτωση των φοιτητών που δεν είχαν επιλέξει μάθημα επιλογής, με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

Ανανέωση Εγγραφών χειμερινού εξαμήνου: από Δευτέρα, 18/09/2017 μέχρι Κυριακή, 01/10/2017. Περισσότερες πληροφορίες...

Έλεγχος Εγκυρότητας Πιστοποιητικών

Με τη χρήση του μηχανισμού ελέγχου εγκυρότητας ο αποδέκτης μπορεί να επαληθεύσει ένα εκτυπωμένο ή/και ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, που έχει παραχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Προπτυχιακών Σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο αποδέκτης του πιστοποιητικού εισάγει τον «Αρ. Αίτησης», τον «Αρ. Μητρώου Φοιτητή» και την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού και αντιπαραθέτει το παραγόμενο πιστοποιητικό με αυτό που έχει στην κατοχή του.