Εάν δεν μεταφερθείτε αυτόματα στο Πληροφοριακό Σύστημα Σπουδών Γ.Π.Α., πατήστε σε αυτόν το σύνδεσμο